نام کاربر: mamaly100

نام شما در بازی چه بوده است؟: SprayEliteMaster

در چه سروری بن شدید؟: Public #2 Server

بن توسط کدام ادمین؟: Ramin Mirzae | 282

آی دی استیم؟: STEAM_1:0:477465198

تاریخ بن؟: ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۵:۰۳:۵۵

دلیل بن؟: Multi-Hack

توضیحات: سلام و خسته نباشید
من به هیچ عنوان از چیت و تقلب در بازی استفاده نمیکنم
ادمین به دلیل کنترل خوبی که بر لگد تفنگ داشتم من رو بن کرد اگر دموی بازی رو نگاه کنید متوجه سالم بازی کردن من میشوید با تشکر
امیدوارم با ادمینی که بر روی شک و گمان و عصبانی بودن بازیکنان سرور را بن میکند برخورد صورت بگیرد با تشکر