داخل اینترنت سرچ کنید اموزش فارسی برای این کار وجود داره.